OD 1 PAŹDZIERNIKA ZMIANA ADRESU: NOWY ADRES 80-511 Gdańsk - Brzeźno, ul. Dworska 10B
Telefon: 58 522 12 07
E-mail: biuro@amber-travel.pl
Strona główna Nasza oferta Wizy turystyczne

Wizy turystyczneRepublkija Rosji

Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz minimum formalności wyjeżdżającym do Rosji turystycznie, służbowo, prywatnie (indywidualnie lub grupowo).

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZY

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek wizowy - pomożemy Państwu wypełnić w biurze (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport).
 2. Paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia ważności wizy. W paszporcie powinny być co najmniej 2 czyste strony
 3. Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. Fotografie mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, raczej na matowym papierze.
 4. (nie dotyczy wiz na Voucher) Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydanego przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - do otrzymania zwykłej wizy.
 5. Paszport z ważną wizą na wjazd do kraju graniczącego z Rosją ( na trasie podróży do Rosji) lub z wizą państwa docelowego (jeżeli taka wiza jest wymagana), bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.
 6. Ubezpieczenie medyczne na kwotę 30 000 EURO na okres wizy, o którą sie ubiegamy.

Rodzaje wiz

 • wiza turystyczna na Voucher
 • wiza biznesowa
 • wiza prywatna na zaproszenie
 • wiza tranzytowa
 • wiza dla kierowcy
 • wiza dla dzieci
 • wiza dla obcokrajowców

 

 • VOUCHER - jest to imienny dokument wystawiany przez biura podróży, potwierdzający zarezerwowane usługi. Przy wyjazdach turystycznych voucher ,oprócz paszportu, jest niezbędnym dokumentem do uzyskania wizy turystycznej.
  Nasze biuro pośredniczy w uzyskaniu niezbędnego Vouchera.
 • ROSJA - WIZA TURYSTYCZNA NA VOUCHER - 1-krotna lub 2-krotna do 30 dni jest wydawana na podstawie vouchera. Voucher mogą wystawiać tylko rosyjskie firmy turystyczne oraz hotele, które zarejestrowały się w MSZ FR i otrzymały numer referensu.
  Nasze biuro pośredniczy w zamówieniu vouchera.
 • ROSJA - WIZA TRANZYTOWA - 1-krotna lub 2-krotna jest wydawana na podstawie kserokopii wizy docelowej (jeżeli taka wiza jest wymagana) lub kserokopii biletu. Wiza tranzytowa umożliwia tranzyt przez terytorium Rosji w ciągu 10 dni w każdą stronę.
  Uwaga! Konsulat FR w Gdańsku odmawia wydania wiz tranzytowych przez obwód Kaliningradzki.
  Nasze biuro proponuje w takich przypadkach wyrobienie wizy turystycznej 1- lub 2-krotnej w cenie specjalnej.
 • ROSJA - WIZA BIZNESOWA
  1. (służbowa) 1-krotna, 2-krotna lub wielokrotna na 30, 90, 180 lub 365 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia Departamentu Federalnychych Służb Migracyjnych FR (Приглашения Управления Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
   Nasze biuro pośredniczy w zamówieniu takiego zaproszenia.
  2. (służbowa) 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od rosyjskiej firmy-partnera. Wymagany jest oryginał zaproszenia na papierze firmowym firmy rosyjskiej zgodny ze wzorem wymaganym przez Konsulat FR w Gdańsku (do wglądu w biurze).
   Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
 • ROSJA - WIZA DLA KIEROWCY 1-krotna do 30 dni, 2-krotna do 90 dni lub wielokrotna do 365 dni jest wydawana na podstawie następujących dokumentów:
  1. zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (np. z ZMPD);
  2. ksero umowy o pracy;
  3. ksero licencji firmy;
  4. ksero poprzedniej wizy «водитель» (w przypadku wizy wielokrotnej).
  Uwaga! Czas oczekiwania w konsulacie na taką wizę 10 dni kalendarzowych.
 • ROSJA - WIZA PRYWATNA - 1-krotna lub 2-krotna do 90 dni jest wydawana na podstawie zaproszenia od obywatela Rosji, zaproszenie wystawia Departament Federalnychych Służb Migracyjnych FR (Управление Федеральной Миграционной Службы России). Wymagany jest oryginał zaproszenia (żółty druk ze znakami wodnymi).
 • ROSJA - WIZA DLA DZIECI
  1. W przypadku, jeżeli dziecko ma własny paszport: trzeba wypełnić wniosek, wiza turystyczna, tranzytowa otrzymanie wizy biznesowej dla dziecka jest możliwe jedynie przy jednoczesnym wpisaniu jego danych w trakcie zamawiania dla jednego z rodziców zaproszenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej .
  2. W przypadku, jeżeli dziecko jest wpisane w paszporcie rodzica: dane dziecka trzeba wpisać do wniosku rodzica (zostaną one umieszczone na wizie rodzica), załatwienie wizy dla dziecka nie zwiększa kosztów wizy rodzica
 • Wiza do obwodu Kaliningradzkiego:
  od dnia 01.06.2007 jest wydawana zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do Rosji (np. jak do Moskwy).

Konsulat ma prawo odmówić wydania wizy bez podania przyczyny i zwrotu kosztów.

WAŻNE INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO ROSJI
 • Zgodnie z obowiązującymi w Rosji przepisami, każdy obcokrajowiec podlega obowiązkowi rejestracji.
 • Przy przekroczeniu granicy każdy otrzymuje od rosyjskiego celnika KARTĘ MIGRACYJNĄ, która jest niezbędna do zakwaterowania w hotelu i dokonania rejestracji.
 • Rejestracji należy dokonać w ciągu 72 godzin (w ciągu 3 dni roboczych) od momentu przekroczenia granicy.
 • W przypadku zamieszkania w hotelu, sanatorium, domu wczasowym, pensjonacie, ośrodku dla młodzieży, na kempingu, lub w bazie turystycznej ta instytucja ma obowiązek dokonać rejestracji.
  W następujących przypadkach : posiadania wizy biznesowej, jeżeli siedziba firmy, która wystawiła zaproszenie nie znajduje się w miejscowości pobytu, posiadania wizy turystycznej, zamieszkania u osoby prywatnej, rejestracji można dokonać na poczcie w całym kraju, wysyłając listem zawiadomienie do Federalnych Służb Migracyjnych.
 • Do tego potrzebne są kserokopie pierwszej strony paszportu, wizy i karty migracyjnej.
 • Na poczcie trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach druk migracyjnego powiadomienia, który można kupić na poczcie lub pobrać na www.fmsrf.ru/news.asp?id=51 i złożyć go w okienku u pracownika poczty, zapłacić za usługę, otrzymać pokwitowanie przesyłki i odcinek powiadomienia z pieczątką poczty (data złożenia).
 • Przebywając w kilku miejscowościach na terenie Rosji, rejestrację trzeba zrobić w każdej z nich.
 • Przed wyjazdem z Rosji koniecznie trzeba oddać na poczcie odcinek powiadomienia migracyjnego.
  Dane te zostaną przekazywane do ogólnego rejestru celników.

Nie zastosowanie się do powyższego przepisu powoduje deportację i karę.

HOTELE W ROSJI

Oferujemy Państwu hotele w całej Rosji i byłych krajach Rosji. Nasz system rezerwacji on-line umożliwia szybkie znalezienie wolnych pokoi w dogodnych dla Państwa cenach i wybranej lokalizacji.

USA

WIZA TURYSTYCZNA

W celu ubiegania się o wizę turystyczną do USA należy w trakcie rozmowy z konsulem przedstawić następujące dokumenty:

 • Paszport ważny minimum 1 rok od daty wyjazdu,
 • wypełniony prawidłowo, dokładnie i rzetelnie wniosek wizowy - 1 egzemplarz  (wypełnia się w biurze)
 • wypełniony prawidłowo supplement -dodatkowy formularz wizowy (tylko mężczyźni w wieku 16-45 lat)
 • 1 zdjęcie

ZDJĘCIE

 • Zdjęcie wykonane w ciagu ostatnich sześciu miesięcy, musi być przyklejone na wniosku wizowym;
 • Wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5 cm;
 • Fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;
 • Tło - białe lub inne jasne, jednolite;
 • Twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
 • Wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
 • Oboje uszu powinno być widoczne;
 • Nie można fotografować się w ciemnych okularach;
 • Nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy, dokumenty stwierdzające zarobki osoby ubiegającej się o wizę, zaświadczenie o urlopie udzielonym na okres pobytu w USA oraz dokumenty potwierdzające dochody z innych źródeł .
 • Zaświadczenie o zarobkach współmałżonka.
 • Zaproszenie od rodziny lub znajomych z USA. Może to być zaproszenie w formie listu lub formalne zaproszenie /tzw. "affidavit of support"/ potwierdzone notarialnie
 • W przypadku studentów, uczniów należy okazać indeks, legitymację studencką oraz wszystkie dokumenty świadczące o sytuacji finansowej rodziców.
 • W przypadku nieletnich dzieci potrzebna jest zgoda obojga rodziców na wyjazd dziecka. Jedno z rodziców powinno być przy rozmowie z Konsulem z własnym dowodem osobistym , dowodem osobistym drugiego z rodziców, pisemną, notarialną zgodą drugiego z rodziców na wyjazd dziecka do USA oraz z zupełnym aktem urodzenia dziecka.
 • Osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić poprzedni paszport, bilety lotnicze lub inne dokumenty świadczące o odbytych podróżach przez osobę starającą się o wizę.
 • W przypadku posiadania prywatnej firmy należy przedstawić zaświadczenie - wpis do rejestru działalności gospodarczej, regon firmy, kopie przelewów podatku dochodowego, VAT - oraz ZUS - z ostatnich 3 miesięcy, deklarację ZUS DRA z wyszczególnioną liczbą zatrudnionych pracowników.
 • W przypadku wyjazdu innego niż turystyczny /leczenie, sprawy losowe itp./ należy przedstawić faks lub inny dokument potwierdzający chorobę, wysłany bezpośrednio ze szpitala lub przez lekarza.
 • Zaświadczenie z banku o stanie konta dewizowego lub złotówkowego (mile widziane kopie dokonywanych operacji)
 • Dokumenty obrazujące stan majątkowy np. dowód posiadania nieruchomości - dom, mieszkanie własnościowe, działka, samochód a w przypadku rolników zaświadczenie z gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego z opisem budynków oraz maszyn znajdujących się w gospodarstwie lub inne dokumenty obrazujące średnie miesięczne dochody uzyskane z uprawy ziemi i gospodarstwa.
 • W przypadku osoby, która przedłużała pobyt w USA zaświadczenie z amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego potwierdzającego przedłużenie poprzedniego pobytu w USA.
 • Wszystkie inne dokumenty potwierdzające więzi z osobami w USA /zdjęcia, listy itp./ lub turystyczny cel wyjazdu


Uwaga:
Wszystkie w/w dokumenty należy uznać za podstawowe.
Konsul podczas rozmowy może poprosić o inne dokumenty świadczące o wiarygodności starającego się o wizę.

WIZA SŁUŻBOWA

Kserokopie dokumentów dotyczących polskiej firmy delegującej:

 • regon
 • odpis aktualny z rejestru handlowego (RHB) lub zezwolenia na działalność gospodarczą.
 • zaświadczenie z ZUS o ilości osób zatrudnionych przez polska firmę, lub deklaracja i przelew bankowy do
 • ZUS za ostatni miesiąc.
 • przelewy podatkowe firmy przynajmniej z ostatnich 3 miesięcy VAT i dochodowy.

UWAGA!
Od firmy delegującej o własności zagranicznej wymagane są tylko kserokopie regonu i odpis aktualny z rejestru handlowego. Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o wizę formularz wizowy DS.- 156.

ZDJĘCIE

 • Zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, musi być przyklejone na wniosku wizowym;
 • Wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5 cm;
 • Fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;
 • Tło - białe lub inne jasne, jednolite;
 • Twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
 • Wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
 • Oboje uszu powinno być widoczne;
 • Nie można fotografować się w ciemnych okularach;
 • Nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna
 • Ważny paszport z wolnymi stronami do wglądu.
 • Poprzednio używane paszporty do wglądu.
 • Obcokrajowcy powinni przedstawić dowód stałego pobytu w Polsce albo polską wizę z prawem do pracy lub studiowania.


WIZA NAUKOWA

W celu ubiegania się o wizę naukową do USA należy przedstawić:

 • Formularz wizowy
 • Zdjęcie
 • Ważny paszport z czystymi stronami na wizę.

Dokumenty z USA:

 • Zaproszenie imienne na konferencję, sympozjum, sesję, itp.(wiza typu B-1)
 • Formularz I-20 (wiza typu F-1, F-2, M-1, M-2)
 • Formularz IAP-66 (wiza typu J-1, J)
 • Pismo przewodnie z miejsca pracy, z instytucji w Polsce delegującej lub sponsorującej wyjazd do USA

 

 

 

Wybierz cel podróży


OD 1 PAŹDZIERNIKA ZMIANA ADRESU: NOWY ADRES 80-511 Gdańsk - Brzeźno, ul. Dworska 10B